Menu

Koszty, jakie towarzyszą chwilówkom

Jednym z typowych dla pożyczek kosztów jest oprocentowanie – między innymi to właśnie brak tego parametru czyni darmowe chwilówki tak bardzo lubianym produktem. Na koszt ogólny składają się jednak również inne opłaty, które określa się zbiorczo kosztami pozaodsetkowymi. Wysokość tych opłat zmienia się w zależności od parametrów pożyczki. Mieszczą się w nich ceny dodatkowych usług lub kary za niewywiązywanie się z umowy.
Oprocentowanie pożyczki to opłata za jej udzielenie wyliczana jako pewna wartość procentowa całej pożyczonej kwoty. Jeśli parabank przekazuje klientowi pieniądze poprzez podpisanie umowy pożyczkowej, klient może nimi dowolnie rozporządzać, ale należą przez ten cały czas do firmy i muszą zostać zwrócone. Oprocentowanie może być wyższe lub niższe. Parabanki, które chcą zaufać klientowi i uczynić go lojalnym, zaczyna od korzystnej oferty pierwszej pożyczki bez żadnego oprocentowania.
Prowizja to kolejna opłata, która pojawia się dość często w związku z kredytami czy pożyczkami. Z tą opłatą ma się do czynienia przeważnie w kontekście samego udzielenia pożyczki. Z uwagi na chęć przyciągnięcia klienta i dużą konkurencyjność, nowe chwilówki często są tej opłaty pozbawione. Pojawia się za to we wszystkich kolejnych pożyczkach, gdyż jest jedną z najbardziej istotnych opłat dla firmy, stanowi pewną gratyfikację za udaną sprzedaż usługi. Prowizja może pojawić się jednorazowo, np. towarzyszyć chwilówce spłacanej w całości, może być pobrana na początku (choć ta forma spotykana jest bardzo rzadko) lub zostać rozłożona na raty w przypadku pożyczki ratalnej. Obliczenie wysokości prowizji jest dokonywane na bieżąco po udzieleniu pożyczki, a każda firma robi to w wybrany sposób.

Nieterminowa spłata

Koszty związane ze zwłoką w regulacji zobowiązania bywają najwyższe z możliwych opłat i są zdecydowanie nieprzyjemne. Na szczęście można je łatwo ominąć, spłacając wszystko w terminie. Koszty takie mogą pojawić się bardzo szybko, w niektórych firmach już następnego dnia po ustalonym terminie zwrotu pieniędzy. Chociaż zwlekanie ze spłatą nie jest czymś godnym pochwały, klienci, którym się to przydarzyło, są chronieni (nie tylko zresztą w tym przypadku) prawem konsumenckim. Maksymalne opłaty za różne czynności związane z brakiem spłaty w terminie mogą wynosić tylko do 14% kwoty pożyczki rocznie. Generowane są poprzez wysyłanie do klienta różnych powiadomień, ponagleń, listów w dowolnej formie, dzwonienie i przyjeżdżanie w celu przypomnienia o spłacie, monitowanie. Opłacane są także czynności windykacyjne, sądownicze czy nawet komornicze.
Istnieje jeszcze pojęcie opłat pozaodsetkowych. To szereg innych opłat, które mogą zostać dołączone do kwoty pożyczki i muszą zostać uregulowane. Właśnie w skład tego terminu zaliczana jest prowizja, koszty uruchomienia pożyczki, opłaty przygotowawcze, manipulacyjne i inne. Ponieważ parabanki nie mogą ponosić strat w związku ze swoją działalnością, tego rodzaju opłaty to „zło konieczne” – muszą istnieć, żeby firma mogła jakoś prosperować.

Opłata przygotowawcza

Opłata przygotowawcza bywa związana z procedurami prowadzącymi do udzielenia pożyczki. Chodzi np. o sprawdzenie danej osoby w bazach i rejestrach gospodarczych, przejrzenie historii kredytowej, przetworzenie wniosku itd. Opłata tego typu wymagana i wnoszona jest przed udzieleniem pożyczki, nierzadko w tym momencie klient jeszcze nie wie, czy w ogóle jego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Koszty związane z przygotowaniem pożyczki trzeba jednak uregulować niezależnie od tego, czy zostanie udzielona bądź nie. Opłata nie jest zwracana.
Opłata administracyjna to jeszcze inny typ opłaty pojawiający się jako dodatkowy koszt różnych pożyczek. Zdarza się dość rzadko, wynika z konieczności uregulowania przez parabank kosztów związanych z udzieleniem pożyczki i utrzymywaniem umowy z pożyczkobiorcą przez czas, na jaki została zawarta. Przeważnie dotyczy pożyczek ratalnych z długim okresem spłaty.
Opłata za usługę domową związana jest z określoną metodą udzielania pożyczki – wizytą w domu klienta w celu weryfikacji jego zdolności kredytowej i przekazania pieniędzy. Chociaż obecnie większość chwilówek i innych pożyczek proponowanych przez parabanki to rozwiązania dostępne przez internet, niektóre firmy stosują ukłon w stronę klientów preferujących bardziej tradycyjne rozwiązania. Owszem, przez internet jest łatwiej i szybciej, ale osoby bez dostępu do tego medium lub np. starsze, chore, niepełnosprawne mogą chcieć pożyczyć gotówkę z ręki do ręki. To znacznie lepsze wyjście, niż wizyta w punkcie stacjonarnym parabanku. Niestety taka przyjemność kosztuje – opłata z tytułu obsługi domowej znacznie podwyższa kwotę do spłaty. Firma nie tylko oferuje przekazanie pieniędzy w domu, ale może też przyjeżdżać po raty lub po spłatę całości po upływie terminu. Niekiedy koszt obsługi domowej poniesiony przez klienta jest związany z mniejszą ilością procedur weryfikacyjnych (klient może mieć wpisy w bazach dłużników, a i tak dostanie pożyczkę), ale nie zawsze. Obsługę domową proponują przeważnie firmy znane na rynku, o sprawdzonej renomie.

Opłata weryfikacyjna

Opłata weryfikacyjna pojawia się jako koszt dodatkowy w ogromnej większości ofert, ale jest niezauważalna. Występuje w postaci przelewu na podany rachunek bankowy, który trzeba koniecznie zrealizować z własnego konta, w ten sposób weryfikując swoją tożsamość. Poniesienie tej opłaty podsumowuje każdy złożony wniosek. Firmy wymagają niewielkiego poświęcenia – przelać należy 1 grosz, 1 zł, czasami nieco więcej (10zł). Niekiedy, aczkolwiek rzadko istnieje szansa, że po rozpatrzeniu wniosku, zwłaszcza negatywnie, opłata ta zostanie zwrócona. Niektóre parabanki zrezygnowały z opłaty weryfikacyjnej na rzecz weryfikacji rachunku bankowego klienta specjalną aplikacją (np. KontoConnect, Instankastor). Dzięki użyciu aplikacji w kilka sekund rachunek jest zweryfikowany, a tożsamość potwierdzona, nic nie trzeba przelewać ani tracić czasu na sesje bankowe.